Author: Jess Tura

mm
Jess is teaching Computer subjects in an international school in Bangkok for more than 13 years. He is also into photography and web designing. He promised himself to be a vegetarian but still could not resist burgers, pizza, and grilled fish. You can also follow him at flickr.com/jesstura/

Be a Lucky Clicker earning up to $10 in just one ad view!

Marami nang nakatikim ng dagdag biyaya sa JuanAds sa pamamagitan lamang ng pag-click at pag-view ng mga ads. “Dagdag biyaya” dahil bukod pa ito sa regular na income na nakukuha nila. Araw-araw ay dumarami ang bilang ng mga members na naaambunan ng $1 hanggang $10 sa isang click lamang!