Author: Jess Tura

mm
Jess is teaching ICT for many years now. He is also into photography and web designing. He promised himself to be a vegetarian but still could not resist burgers, pizza, and grilled fish.

Be a Lucky Clicker earning up to $10 in just one ad view!

Marami nang nakatikim ng dagdag biyaya sa JuanAds sa pamamagitan lamang ng pag-click at pag-view ng mga ads. “Dagdag biyaya” dahil bukod pa ito sa regular na income na nakukuha nila. Araw-araw ay dumarami ang bilang ng mga members na naaambunan ng $1 hanggang $10 sa isang click lamang!