PTQUOTES

Love Ay Parang Bagyo

PTQUOTES

Love Ay Parang Bagyo

Ang love ay parang bagyo yan. Mahirap i-predict kahit may PAGASA.

Under
PTQUOTES

Share us what you think of this