Category: Commentary

A Test from Kian

Every day is a struggle for OFWs like us, knowing that anyone can be tagged as an “addict” or a “pusher.” Dead bodies are always found with a sachet...

No Fear For Freedom

Let us fight for what is truly right. There is no need to be afraid. People always rally behind a noble cause.

Laban o Bawi

Matapang niyang ipinakita kung saan siya nagmula at kung ano ang kanyang pinanggalingan. Ginamit nya ang kanyang kasikatan upang magkaron ang mga wala.