Tag: Gaudiosa Bulan

Nanay Gaudiosa Bulan laid to rest

“Sa mga panahong ito doon namin naranasan ang bigat ng aming dinadalang problemang emosyonal at financial subalit may mga taong nagmamalasakit at tumutulong sa gitna ng aming kagipitan,”...