Category: Buhay OFW

“Alab” launched for OFWs worldwide 

“Alab - The Awakening of Filipino Nationalism” compiles the various inspirational stories, success stories and pictures from OFWs who voluntarily sacrificed and supported President Rodrigo Roa-Duterte worldwide.

Nanay Gaudiosa Bulan laid to rest

“Sa mga panahong ito doon namin naranasan ang bigat ng aming dinadalang problemang emosyonal at financial subalit may mga taong nagmamalasakit at tumutulong sa gitna ng aming kagipitan,”...