Category: News

Nanay Gaudiosa Bulan laid to rest

“Sa mga panahong ito doon namin naranasan ang bigat ng aming dinadalang problemang emosyonal at financial subalit may mga taong nagmamalasakit at tumutulong sa gitna ng aming kagipitan,”...

Philippines-Russia sign deals

A grand total of 10 deals were inked both by the Philippines and Russia even though President Duterte left early in order to manage the insurgency in Mindanao.